Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12


Tựa: Niệm Phật Liên Tục
Giọng niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng
Nơi thâu: Khoá Tu Tại Chùa Phật Tổ
Ngày thâu: 27 tháng 12 năm 2012

Tải về

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓