Mười Nguyện Phổ Hiền


Bài tựa: Mười Nguyện Phổ Hiền
Người giảng: H.T. Tịnh Không
Dịch giả: Thiện Kiến và Diệu Hà
Người đọc: Thy Mai
Tải về:    01     02

 

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly
↓