Tịnh Độ Vấn Đáp


Bài tựa: Tịnh Độ Vấn Đáp
Thuyết giảng: Thích Minh Tuệ
Nơi giảng: Chùa Tịnh Luật, TX
Ngày giảng: 21 đến 27 tháng 05 năm 2012

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly
↓