Sổ Phát Nguyện Niệm Phật


Xin lưu ý: Quý Liên hữu có nhu cầu cần thỉnh Sổ Phát Nguyện Niệm Phật xin vui lòng dùng mẫu đơn Thỉnh Pháp. Chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị.

Tải về: DOCX  PDF

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác