KINH TỤNG


KINH TỤNG GIỌNG TỤNG
Kinh A Di Đà (Hán văn) Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại chúng
Kinh A Di Đà (Việt Văn) Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại chúng
Kinh Vô Lượng Thọ Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại chúng
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại chúng

 

 NIỆM PHẬT NGUYÊN CHẤT  GIỌNG NIỆM
 Niệm A Di Đà Phật – Tốc độ: chậm đến nhanh  Đ.Đ. Thích Thường Tín
 Thập Niệm Ký Số (10 niệm)  Đ.Đ. Thích Thường Tín
 Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung (tốc độ chậm, trung bình)  Đ.Đ. Thích Thường Tín
 Niệm Phật Trợ Niệm  Đ.Đ. Thích Thường Tín

 

 NIỆM PHẬT KINH HÀNH
 A Di Đà Phật

 

↓