Gương Sáng Niệm Phật

Gương Sáng Niệm Phật Trích từ sách Niệm Phật Pháp Yếu (Quyển thứ hai) Tịnh nghiệp đệ tử Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính kết tập Từ lúc đại sư Huệ Viễn thời Ðông Tấn đề xướng tu Tịnh Ðộ…

Tịnh Độ Chỉ Quyết

images (14)

LỜI NGỎ Thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp chẳng luận cạn sâu, hóa giải được phiền não là diệu pháp. Do chúng sanh có nhiều bệnh nên Đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích đến. Một ...

Liên Tông Bảo Giám

Liên Tông Bảo Giám

Tựa sách: Liên Tông Bảo Giám Nguyên tác: Ưu Đàm Đại Sư Việt dịch: Đ.Đ. Thích Minh Thành Ngày dịch: 14/10/2008 Giọng đọc: Chiếu Thành Tải về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 LỜI NGỎ Chúng sinh vốn sẵn đủ trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng quên tánh biết sáng suốt nơi chính mình, chạy theo vọng tưởng trần lao, gây tạo ...

Phù Trợ Người Lâm Chung

Tác giả: Dagpo Rinpoche Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh  Thực hiện: T.T. Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Khanh Tải về: 01    02 03    04 05    06 07    08 09    10 11    12 13

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

tdo-canh-ngu-XP

Tựa sách: Tịnh Độ Cảnh Ngữ Soạn giả: Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu Việt dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa Giọng đọc: Nhật Hạnh Tải về:  01  02  03  04  05                06  07  08  09  10                 11  12  13   14  15  ...

Đường Về Cực Lạc

Tựa sách:  Đường Về Cực Lạc Soạn giả:  H.T. Thích Trí Tịnh Giọng đọc: Tải về:   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15