Trích Lục Những Câu Hỏi Và Đáp Về Trợ Niệm Khi Lâm Chung Của Pháp Sư Tịnh Không

Pháp Sư Tịnh Không

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung Pháp Sư Tịnh Không * Trích lục từ các buổi giảng của lão pháp sư Tịnh Không. Chương 1 Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trợ niệm. 1-    Trợ niệm là gì? Tại sao phải trợ niệm? Những ai cần phải trợ niệm? Trợ niệm nghĩa […]

Read More
↓