Next day delivery buspar

Tựa: Niệm Phật Liên Tục Giọng niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng Nơi thâu: Khoá Tu Tại Chùa Phật Tổ Ngày thâu: 27 tháng 12 năm 2012 Tải về

Next day delivery buspar

1

GIỮ ĐƯỢC KHẨU NGHIỆP, THÀNH PHẬT MỘT NỮA Sư bà Chiếu Pháp ở Phật Hóa Thiền Tự là một trong 5 ngôi chùa cổ lớn nhất tại núi Cửu Hoa, huyện Thanh Dương, tỉnh Anh Huy, Trung Quốc. Sư bà Chiếu Pháp sinh vào ngày 12, tháng 3, năm Đồng Trị thứ 11 đời nhà Thanh (1866). ...

Next day delivery buspar

Soạn Thuật: Thích Ngộ Khai Việt dịch: Thích Nguyên Chơn Diễn đọc: Quảng Âm Tải về Chúng ta thường nghe nói thế gian là biển khổ, bởi thế gian vui ít khổ nhiều. Nhưng trong chỗ vui đó, rốt cuộc cũng không tránh được khổ. Vì vậy, thế gian toàn là khổ, nên mới gọi là biển khổ. Nỗi ...

Next day delivery buspar

Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan được xưng tụng là Di Đà Đại Nguyện (nhục thân) Bồ tát của thế kỷ 21 hiện đại, một đời chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Ngày 15/6/2001 Ngài niệm câu Phật hiệu,…

Next day delivery buspar

v10-238x300

Bài Tựa:Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung (tốc độ chậm, thường) Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  10 tháng 11 năm 2014 Tải về:  1. Niệm Phật Chậm       2. Niệm Phật Trung Bình

Next day delivery buspar

nianfo

Bài Tựa: Thập Niệm Ký Số (10 niệm) Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  07 tháng 11 năm 2012 Tải Về:  15 phút   30 phút  60 phút Hướng dẫn: Hành giả nghe máy niệm 10 niệm, sau đó  hành giả niệm 10 niệm.

Next day delivery buspar

phapnhienhonen_chionin-175x227

Đã sinh làm người trong cõi dục-giới tán-địa nầy thì tâm đều tán-loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán-loạn mới vãng-sinh được thì thật là vô lý. Tán-tâm Niệm-Phật mà được vãng-sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN-NGUYỆN vậy. Chẳng phải thanh-tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp-chướng nầy rồi mớiNiệm-Phật, ...

Next day delivery buspar

phohien1

Bài tựa: Mười Nguyện Phổ Hiền Người giảng: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Thiện Kiến và Diệu Hà Người đọc: Thy Mai Tải về:    01     02  

Next day delivery buspar

images

Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt nam Sưu tầm: Nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt Thực Hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Chiếu Thành

Next day delivery buspar

Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. Ngài chủ trương có…

Next day delivery buspar

Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách này có trước tác 100 bài thơ vịnh Tây phương, mỗi bài đều bắt đầu bằng hai chữ Tây phương nên gọi là Tây phương bách vịnh, được đưa vào làm phụ…

Next day delivery buspar

Trích lục từ giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không Sưu tập và Biên tập: Trang Trí và một cư sĩ ẩn danh Chuyển Ngữ: Minh Trí và Mẫn Đạt Nhuận Văn: Như Hòa Người đọc:  Tuấn Anh Tải về 1. Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật ...

Next day delivery buspar

Tựa đề: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Next day delivery buspar

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại . Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn…

Next day delivery buspar

Đạo tràng niệm Phật Đông Thiên Mục Sơn được hòa thượng thượng Tịnh hạ Không tán thán là đạo tràng tu học như lý, như pháp. Nơi đây đã đưa tiễn rất nhiều người về Tây Phương Cực Lạc. Có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, nằm kiết tường mà vãng sanh. ...

Next day delivery buspar

Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh. Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhứt đại sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy hốt thuốc. Ngài ...

Next day delivery buspar

tranh-hoa-sen-11z

LỜI BẠT Tập sách này sở dĩ nói cái lợi cho người sơ tâm, là bởi thấy thiện tri thức khó gặp, thường khổ hỏi lại chẳng có đáp, ba tạng mênh mông mờ mịt như biển khói, càng cảm nhận mời xem không dễ, vì vậy đặc biệt rộng chọn lấy các tác phẩm Tịnh ...

Next day delivery buspar

GIỚI SÁT Trời đất sinh ra vật cho người ta ăn, như bao loại ngũ cốc, bao loại hoa quả, bao loại rau dưa, bao loại thức ngon dưới nước trên cạn. Và con người còn dùng trí xảo mà…

Next day delivery buspar

niemphat

Người tu pháp NIỆM PHẬT, dù cho đang khi làm công việc nặng nhọc chi, song TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG KHÔNG QUÊN CÂU NIỆM PHẬT … Giả sử như lỡ có quên thì phải cảnh tỉnh ngay lập tức và nhiếp tâm niệm trở lại … Tập như thế lâu ngày thành quen … ...